Activăm cu success în multiple arii, aplicând expertiza noastră profesională

Cu ani de experiență în litigii, avocații societății sunt capabili să simplifice și să transmită judecătorilor în mod eficient nuanțele disputelor complexe de afaceri

Află cum te putem ajuta în ...

Selectează una din categoriile de mai jos pentru detalii

Fonduri Europene

Asiguram consultanta in procesul de scriere a aplicatiilor de finantare, in faza de evaluare dar si in procesul de implementare al proiectelor.

In faza de implementare serviciile de consultanta vizeaza stabilirea eligibilitatii aplicantilor si proiectului, in faza de evaluare serviciile de consultanta pentru elaborarea raspunsurilor catre autoritatea de management, dar si servicii avocatiale privind contestarea masurilor de respingere a finantarii dispuse de finantator.

Deasemenea asiguram sprijin in faza de implementare pe parcursul implementarii proiectelor si in situatiile in care au fost stabilite in sarcina beneficiarilor corectii financiare si cheltuieli neeligibile.

Agricultură

Participam alaturi de clientii nostri la incheierea contractelor de arenda, ii asistam pe parcursul executarii acestora si ii reprezentam in relatia cu autoritatile responsabile, inclusiv in relatia cu APIA pentru obtinerea subventiei.

Asiguram asistenta si consultanta in proiectele de investitii derulate de producatori in agricultura.

Autorități publice

Asistam autoritatile publice locale si centrale pentru implementarea proiectelor publice si reprezentarea intereselor acestora asumate prin contractele semnate, respectiv in procesul de executare a contractelor, precum si in raport cu autoritatile de control, inclusiv in litigiile generate de contestarea actelor de control.

O expertiza relevanta este reprezentata de litigiile generate de executarea contractelor de lucrari si servicii si a contractelor de finantare, in special a contractelor de finantare nerambursabila.

Construcții

Participam alaturi de clienti pe perioada executarii contractelor asigurand consultanta necesara si reprezentarea acestora in procesul de executare a contractelor de lucrari precum si in cazul litigiilor generate de executarea contractelor de lucrari, inclusiv in cazul rezilierii acestora; consiliem clientii in cadrul procedurii de obtinere a autorizatiilor si permiselor necesare realizarii lucrarilor.

Drept fiscal

Asiguram reprezentarea pe perioada efectuarii de catre organele fiscale a actiunilor de verificare dar si in cadrul litigiilor reprezentate de contestarea masurilor dispuse prin actele de control si cele privind anularea actelor de executare silita emise de organele fiscale statale cat si de cele locale.

Drept penal

Asiguram consultanta si reprezentare in cauze privind infractiuni economico-financiare, infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, infractiuni de trafic de droguri, infractiuni privind utilizarea fondurilor europene; asistam clientii in faza de cercetare penala, faza de urmarire penala cat si in faza de judecata.

Dreptul familiei

Asiguram persoanelor fizice asistenta in ceea ce priveste protejarea drepturilor persoanei, clarificarea raporturilor dintre soti si minori, instituirea tutelei/curatelei sau dobandirea unor drepturi civile, inclusiv cetatenie.

Drept comercial
si corporate

Asistam clientii la negocierea si semnarea contractelor si ii reprezentam in disputele privind executarea acestora.

Expertiza noastra vizeaza contracte complexe de asociere, de finantare si de structurare a afacerilor, precum si contracte cu structura complexa de lucrari si servicii.

Asiguram consultanta privind infiintarea companiilor, modificarea actelor constitutive, consiliem asupra efector actiunilor acestora pe piete reglementate si asiguram reprezentarea clientilor in litigiile generate de executarea normelor de drept specifice atat de companii cat si de personalul special desemnat; asistam clientii in proceduri de fuziuni si achizitii

Mediu și utilități

Asiguram consultanta in proiectele cu impact semnificativ asupra mediului, in derularea procedurilor pentru obtinerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor de mediu; participam alaturi de producatorii de energie si gaze la clarificarea unor elemente de reglementare si pentru sustinerea intereselor acestora in piata de energie.

Asistam companiile de apa/canalizare si de companiile care activeaza in managementul deseurilor pentru implementarea strategiilor proprii si dezvoltarea activitatilor.

Asiguram consultanta si reprezentare clietilor - autoritati publice, utilizatori persoane fizice si juridice si operatorilor(producatori, distribuitori, furnizori)- in procedurile de contractare, derulare si incetare a contractelor.

Achiziții publice

Asiguram clientilor – autoritati contractante – servicii de consultanta privind organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica, precum si clientilor – ofertanti – in procedurile de achititie publica la care participa.

Reprezentam clientii nostrii in procedurile de remediere si de contestare a deciziilor autoritatilor contractante precum si in legatura cu litigiile generate pe perioada derularii procedurilor de achiztie publica la care participa sau pe care le organizeaza.

Asociații, fundații
și cluburi sportive

Asiguram consultanta privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor dar si a Cluburilor Sportive; reprezentarea acestora pentru obtinerea autorizarilor necesare si asistenta in cadrul activitatilor derulate.

Asigurări și fiscal

Reprezentam interesele clientilor nostrii in dosare de despagubiri dar si in procesul de infiintare, autorizare sau de modificare a autorizatiilor precum si in dispute pe cadrul de reglementare cu autoritatea competenta precum si cu privire la deciziile autoritatii din procedura de autorizare.

Drept de proprietate

Participam alaturi de clientii nostrii in cadrul demersurilor de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile dar si in proiecte de valorificare a acestor drepturi sau ale dezmembramintelor dreptului de proprietate prin dezvoltarea unor proiecte industriale si/sau rezidentiale.