Expert juridic si institutional la crearea cadrului institutional pentru accesarea de finantare din POS Mediu a operatorilor din judetele Constanta, Ialomita, Vrancea, Braila si Ilfov; organizarea si functionarea Orperatorului Regional si a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara, inclusiv definitivarea contractelor de delegare a gestiunii intre OR si ADI.

Expert juridic pentru implementarea proiectelor de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Tulcea (Aquaserv Tulcea), Sibiu (Apa Tarnavei Mari Medias), Cluj (Compania de Apa Somes SA).

Expert institutional pentru implementarea proiectelor privind managementul integrat al deseurilor in judetele Botosani si Mures; expert non cheie sau prestator de servicii in proiectele derulate in judetele Timis, Vrancea, Giurgiu, Prahova.

Avocat cu experienta in derularea procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publie(apa/canalizare, salubrizare, iluminat public, energie termica) si in ceea ce priveste restructurarea/dezvoltarea activitatii operatorilor de servicii publice.

Avocat coordonator al echipei de avocati care a gestionat o serie de litigii generate de implementarea proiectelor finantate din fonduri europene pe cele 3 programe operationale mentionate mai sus (POS Mediu, POR, POS CCE).

Avocat cu experienta in materia achizitiilor publice si privind corectiile financiare, cu activitate relevanta in litigiile generate de derularea procedurilor de achizitie publica si cele generate de activitatea de control a autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, in special in legatura cu proiectele ce au ca beneficiari operatori ai serviciilor de apa si de canalizare;

Avocat cu experienta in litigii privind executarea contractelor de finantare, respectiv cele referitoare la incadrarea in categoria cheltuielilor eligibile a diverselor categorii de cheltuieli efectuate de beneficiari, si in litigii in care a fost implicata Curtea de Conturi;

Avocat cu experienta in domeniul dreptului civil, dreptului muncii, dreptului administrativ.

Gîscan Florin Cătălin

Fondator - Avocat coordonator

E: catalin@giscan.ro

Gîscan Florin Cătălin