Experienta relevanta:

Avocat care asigura servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigii generate de implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si in litigii generate de rezilierea unui contract FIDIC Rosu, supendarea executarii scrisorilor de garantie de buna executie si a garantiei sumelor retinute, suspendare act constatator.

Avocat cu experienta in analiza si elaborare puncte de vedere/opinii legale privind incheierea si implementarea unor contracte civile si administrative: contracte FIDIC, contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, contracte de asistenta tehnica etc;

Avocat litigant cu experienta asigurand reprezentarea clientilor societatii in litigii de complexitate ridicata, la instantele de judecata de toate gradele.

Avocat cu experienta in materia dreptului civil si a dreptului muncii, precum si in domeniul dreptului administrativ.

George Razvan Cioromela

Avocat colaborator senior

E: george.cioromela@giscan.ro

George Razvan Cioromela