Experienta relevanta:

Avocat care asigura servicii de consultanta si reprezentare juridica in litigii generate de implementarea proiectelor finantate din fonduri europene si in litigii generate de rezilierea unui contract FIDIC Rosu, supendarea executarii scrisorilor de garantie de buna executie si a garantiei sumelor retinute, suspendare act constatator.

Avocat cu experienta in analiza si elaborare puncte de vedere/opinii legale privind incheierea si implementarea unor contracte civile si administrative: contracte FIDIC, contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, contracte de asistenta tehnica etc.

Experienta in consultanta pentru organizarea de proceduri de achizitii pentru schimbarea furnizorului de energie; pentru organizarea procedurilor de achizitie in conformitate cu procedura simplificata aplicabila beneficiarilor privati in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene.

Avocat cu experienta in domeniul dreptului civil, dreptului muncii, dreptului concurentei, inclusiv pentru redactarea si depunerea unei plangeri la Consiliul Concurentei, avand ca obiect posibile intelegeri anticoncurentiale manifestate pe parcursul derularii unei proceduri de achizitie publica din domeniul serviciilor navale, solutionata prin declansarea unei investigatii;

Daniela Nicoară

Avocat colaborator senior

E: daniela.nicoara@giscan.ro

Daniela Nicoară